Nieuws
0

12 leden van de HAFV doen mee aan de Afdelingswedstrijd 2018. Hieronder ziet U  alle foto’s die zijn ingezonden met hun waardering van de jury.

De HAFV als vereniging heeft ook een redelijk resultaat gescoord namelijk de 7e plaats met 122 punten (de zes hoogste scores)Zilver voor Izabela Dusinska in fotoindividueel 2018 van de Fotobond.

De hoogste waarderingen waren de 10 zilveren foto’s waarvan 2 in het onderdeel portretten en Izabela is er één van. Voorwaar een hele goede prestatie.

Izabela, namens de HAFV van harte gefeliciteerd.

Haar prijswinnende foto: (© Izabela Dusinska)

(Deze foto is eigendom van Izabela en mag dus niet gecopieerd worden)


================================================================

HAFV exposeert in Zorgcentrum Trivium, lokatie ’t Hof 

Met ingang van dinsdag 11 december 2018 toont de Hengelose Amateur Fotografen Vereniging (HAFV) weer foto’s met het thema “herkenbaar”.

Een 50-tal foto’s zal te bewonderen zijn vanaf deze datum tot ongeveer eind januari 2019

Kom gerust even kijken maar houdt wel rekening met de bewoners.


Expositie HAFV, Amnesty en Dichterscollectief in Bibliotheek Hengelo

De Hengelose Amateur Fotografen Vereniging (kortweg: HAFV) exposeert van 5 januari 2019 – 1 februari 2019 met het thema “Mensenrechten in” Bibliotheek Hengelo. Deze expositie is tot stand gekomen door een unieke samenwerking tussen: de HAFV  (Hengelose Amateurfotografen Vereniging), Amnesty International Hengelo, het Dichterscollectief “Niet Zwichten, Maar Dichten”.

HAFV

De HAFV is een van de oudste fotoclubs van Nederland en bestaat over enige tijd 100 jaar. Onder de leden van de HAFV bevinden zich mensen met meer én minder ervaring op fotografiegebied. Zo kunnen de mensen binnen onze club van en met elkaar leren. Leden komen iedere 2 of 3 weken bij elkaar en bekijken, bespreken of doen allerlei dingen op fotogebied. Verder houden ze een onderlinge competitie: 4x per jaar kunnen de leden 3 foto’s inleveren en die worden dan beoordeeld door een deskundig fotograaf. Drie keer is het onderwerp vrij, één keer is dat een vastgesteld onderwerp.

In 2018 werd besloten om als vastgesteld onderwerp “Mensenrechten” te nemen. Een onderwerp waarin de betrokkenheid bij de maatschappij zou blijken. Hiérvoor is gekozen omdat Amnesty International Nederland in 2018 vierde dat ze 50 jaar bestond. Voor alle leden van de HAFV was dit onderwerp moeilijk, maar ze gingen de uitdaging aan. Ieder op zijn of haar eigen manier. Het resultaat is verbluffend.

Dichterscollectief

Tijdens het maken van de plannen voor deze wedstrijd en tentoonstelling kwam een van de leden van de HAFV in contact met het Dichterscollectief  ‘Niet Zwichten maar Dichten’. En zo kwam er een unieke samenwerking tot stand: bij deze tentoonstelling over mensenrechten hebben zij een tweetal gedichten geschreven. De gedichten worden tegelijk met de opening van de foto-expositie in de Bibliotheek gepresenteerd en geëxposeerd.

Meer informatie over de verschillende organisaties is te krijgen bij:

voor de HAFV:
Jan van Asveldt, tel. 074-2505696 of 06-28161891. E-mail: javas@home.nl

voor Amnesty International:
Bennie ten Hove, tel. 074-2774484. E-mail: btenhove@gmail.com

voor Dichterscollectief “Niet zwichten maar dichten”:
tel. 06 – 290 524 30.  E-mail: info@dichterscollectiefhengelo.nl     

Succesvolle opening van de tentoonstelling.


Op zaterdag 5 januari 2019 is de opening van de tentoonstelling succesvol verlopen. Ruim 50 bezoekers waren bij deze opening aanwezig. Via deze link kunt u een filmpje zien van de opening. Deze film is gemaakt door Marcel Tettero en aan de HAFV ter beschikking gesteld.
https://youtu.be/8jFkrQ5Szh4


© HAFV Hengelo