Downloads
3

Op deze pagina kunt U alle belangrijke HAFV-zaken zoals reglementen en statuten vinden en downloaden.

Competitiereglement HAFV

 Voor de interne competitie van de HAFV is het volgende reglement van toepassing.

Statuten HAFV

De statuten van de HAFV kunt u via deze link downloaden.

 

Huishoudelijk reglement HAFV

Via deze link kunt u het huishoudelijk reglement van de HAFV downloaden.

Privacy reglement

De HAFV heeft zich geconformeerd aan het privacyreglement dat de Fotobond heeft opgezet.

Een op de HAFV gerichte versie kunt u hieronder downloaden

De algemene ledenvergadering heeft zich, in een speciale bijeenkomst op 12 november 2018,
akkoord verklaard met het voorgestelde reglement.