Downloads
2

Op deze pagina kunt U alle belangrijke HAFV-zaken zoals reglementen en statuten vinden en downloaden.

Competitiereglement HAFV

 Voor de interne competitie van de HAFV is het volgende reglement van toepassing.

Statuten HAFV

De statuten van de HAFV kunt u via deze link downloaden.

 

Huishoudelijk reglement HAFV

Via deze link kunt u het huishoudelijk reglement van de HAFV downloaden.

Jaarprogramma 2018-2019

Het jaarprogramma 2018 – 2019 (zie ook de agenda), kunt u hier in verkorte versie downloaden.

Let op!! Dit programma kan in de loop van het seizoen worden aangepast. Let goed op uw mailbox of kijk op onze agenda pagina.

Privacy reglement

De HAFV heeft zich geconformeerd aan het privacyreglement dat de Fotobond heeft opgezet.

Het hier geplaatste reglement is een VOORLOPIG REGLEMENT.

Het kan de komende tijd nog aangepast worden en dus aan wijzigingen onderhevig zijn.

Tevens zal dit reglement in de ledenvergadering van oktober 2018 door de leden accoord bevonden dienen te worden.

 

 

© HAFV Hengelo