Inleverdata

Hier vind je alle informatie over de uiterste inleverdata e.d. voor wedstrijden, tentoonstellingen etc.
Let goed op want van deze data wordt niet afgeweken!!!! Te laat = te laat.
INLEVERDATA INTERNE COMPETITIE 2017-2018
1e competitieronde Inleverdatum: 11 september 2017
  Uitslag: 25 september 2017
2e competitieronde Inleverdatum: 27 november 2017
  Uitslag: 11 december 2017
3e competitieronde Inleverdatum:26 februari 2018
  Uitslag: 12 maart 2018
4e competitieronde (verplicht onderwerp)

Inleverdatum: 14 mei 2018

Zie voor meer informatie over de 4e ronde op deze pagina.

  Uitslag: 28 mei 2018

Voor de competitie op jaarbasis is deelname aan de 4e ronde verplicht!
Van de eerste 3 rondes vervalt het laagste cijfer.

Voor de einduitslag MOET men minimaal 3 cijfers hebben (waaronder dus de 4e ronde)

   
SPECIAAL VERZOEK:

Wil je van de foto's die je inlevert voor de competitie ook een digitaal exemplaar sturen naar  de T&W commissie zodat zij over foto's kunnen beschikken voor het selecteren van foto's voor algemene wedstrijden en tentoonstellingen.