Bestuursvergaderingen

 

Het bestuur van de HAFV zal vergaderen op de volgende data:

Bestuursvergadering 2016 - 2017
Het bestuur van de HAFV zal op de volgende data bijeenkomen voor het bespreken van de gang van zaken
22 auguatus 2017 Laura Onderdijk
3 oktober 2017 Peter Herr Klaas Wind
14 november 2017 Tjebbe Tiersma
9 januari 2018 Klaas Wind Peter Herr
20 februari 2018 Jan van Asveldt
3 april 2018 Laura Onderdijk
15 mei 2018 Peter Herr
   
   
Heeft u punten die volgens u besproken dienen te worden door het bestuur dan kunt u hierover schriftelijk (dan wel per mail) contact opnemen met de secretaris.